Type: 'TIS-B'

(Records: 302 || Start: 23:59:43 || End: 23:59:45)

 
Country
Icao
Reg.
Type
Mdl
Op
Mil
Year
Rectime
268803
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210326
268323
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210406
268026
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210422
26885D
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210522
268551
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268185
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268066
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268510
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210510
268135
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210611
268941
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268452
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210326
268364
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268243
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210422
268F69
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210526
268632
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268076
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268669
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210416
268810
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210510
268516
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210612
268275
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210615
268463
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268218
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210326
268815
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268430
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210423
268CCA
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210528
268062
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210320
268538
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268036
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210416
268835
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210511
268993
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210615
268677
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268012
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210328
268220
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268049
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210423
268702
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210528
26899E
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210322
268461
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268274
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210417
268869
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210511
268385
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210512
268080
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210616
268726
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268125
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210329
268074
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268619
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210426
268151
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210529
268569
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268286
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210401
268766
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210419
268124
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210512
268013
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210618
268830
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268850
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
2684DE
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210410
268339
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210427
268560
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210530
268664
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268335
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268578
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
268652
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
268045
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210517
268504
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268693
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268571
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268B3A
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210429
268E08
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210603
268423
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268308
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268051
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
268A54
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210519
268229
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210318
268929
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268368
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268264
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210504
268086
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210604
268347
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210324
268758
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268B35
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210403
268B13
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210421
268199
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210519
268451
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210318
268561
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268943
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268372
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210504
268057
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210607
268106
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210324
268433
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210325
268633
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210403
268840
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210421
268555
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210520
268805
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268326
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268799
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268911
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210507
268668
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210608
268277
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210325
268539
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210406
268292
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210422
268778
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210521
268746
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268455
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268713
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268354
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210510
268986
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210610
268022
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210326
268016
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268416
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210422
268005
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210523
268332
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268692
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268432
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268146
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210510
268421
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210611
268707
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268827
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210326
268717
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268748
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210423
268617
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210527
268952
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268003
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268579
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210416
268188
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210510
268B51
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210612
268703
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210615
268126
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268808
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210326
268425
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268912
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210423
268656
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210528
268353
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210320
268654
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268500
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210417
268819
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210511
268044
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210616
268415
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
2686E1
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210328
268673
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268069
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210423
268960
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210529
268058
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210322
268647
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210401
268653
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210417
2681B8
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210511
268108
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210512
268482
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210617
268867
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268706
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268F8C
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210408
268130
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210426
268515
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210529
268075
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268788
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210401
2689B6
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
2681B0
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210516
268149
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210619
268E02
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268154
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268AF8
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210410
268841
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210427
268544
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210530
268625
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268375
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268454
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
268522
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
26850C
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210518
268228
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268964
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268719
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
26854F
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210430
268027
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210603
268829
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268302
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268568
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268723
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
268991
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210519
268503
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210318
268429
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268101
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268142
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210504
268040
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210606
268959
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210324
268134
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210403
268527
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210421
268179
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210519
268097
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210318
268968
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268969
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268014
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210506
268071
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210607
268047
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210324
268576
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210325
268398
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210403
268824
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210421
268822
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210520
268061
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268690
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268781
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268595
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210509
268FE4
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210609
268278
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210325
268666
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210406
268936
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210422
268F88
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210521
268916
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268260
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268222
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268854
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210510
268631
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210611
268942
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210326
268015
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268193
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210422
2683C0
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210524
268190
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268985
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268009
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268266
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210510
268794
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210612
268756
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268240
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210326
268777
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268477
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210423
268736
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210528
268313
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210320
268273
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268004
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210416
268379
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210511
268088
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210614
268159
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210615
268284
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268903
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210327
268839
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268931
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210423
268696
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210528
268F09
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210321
268767
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
2681C1
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210417
268607
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210511
268118
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210616
268405
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268C71
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210329
268210
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210407
268107
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210424
268927
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210529
268720
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268572
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210401
268934
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210419
268065
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210511
268338
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210512
268152
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210617
268B27
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268137
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268F25
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210408
268701
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210427
268DE6
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210529
268630
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268495
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268122
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
268225
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
2689E2
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210516
268042
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210317
268121
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268745
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268478
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210429
2682FF
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210602
268930
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210323
268D56
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268021
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210420
268272
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210518
268221
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210318
268212
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268939
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268242
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210502
268589
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210603
268945
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210324
268155
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268008
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210402
268533
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210421
268797
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210519
268526
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210318
268081
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268131
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268798
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210504
268855
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210607
268171
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210324
268812
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210403
268197
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210421
268733
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210519
268383
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268020
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210330
268724
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268206
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210506
268920
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210608
268970
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210324
268362
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210325
268157
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210405
268466
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210422
268634
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210520
268007
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210319
268508
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210331
268408
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210415
268293
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210509
268752
TIS-B
TIS-B Radar Target
 
20210610
 

About:

PlaneCheckEr.nl is based on the excellent API from ADSBexchange. Thanks ADSBexchange!!
https://www.ADSBexchange.com

Contact:

PlaneCheckEr.nl

E-mail:

support@planechecker.nl

Social media:

Copyright © 2021 PlaneCheckEr.nl - All Rights Reserved.