Type: 'NAVI'

(Records: 320 || Start: 03:34:13 || End: 03:34:14)

 
Country
Icao
Reg.
Type
Mdl
Op
Mil
Year
Rectime
43EB04
2-RIOH
Ryan Navion Rangemaster H
 
20210421
C04E40
C-GDQL
Ryan Navion A
 
20210320
C04EB7
C-GDVA
North American Navion
 
20210507
C00D23
CF-EZI
North American Navion
 
20220622
3D1B1F
D-EINF
Ryan Navion Rangemaster H
 
20210324
3D1B20
D-EING
Ryan Navion Rangemaster H
 
20210324
38DA3B
F-AYVZ
North American Navion
 
20210328
386569
F-AZLJ
North American Navion
 
20210828
A00503
N100DD
1948 RYAN AERONAUTICAL NAVION
 
20210430
A00B48
N10133
1948 RYAN NAVION
 
20210321
A016CF
N1046W
North American Navion
 
20210403
A01D90
N1061Y
1969 NAVION NAVION H
 
20210829
A01E9F
N1069P
1948 NAVION NAVION A
 
20220910
A0261C
N10894
0000 RYAN NAVION B
 
20210415
A0267F
N109DS
1948 RYAN NAVION
 
20210703
A026A0
N109F
1947 NORTH AMERICAN NAVION L-17A
 
20210422
A00329
N10JF
Ryan Navion D
 
20210610
A00453
N10WD
1964 NAVION NAVION G
 
20210331
A02EE5
N1102V
RYAN NAVION A
 
20210326
A030D7
N111KM
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210606
A03B73
N114E
NAVION NAVION D
 
20211002
A03CB1
N114ST
1950 RYAN NAVION A
 
20210321
A044E9
N1160V
1959 RYAN NAVION A
 
20220421
A049EC
N118AA
NORTH AMERICAN NAVION
 
20220819
A029EA
N11AR
North American Navion A
 
20210709
A05735
N1208U
1949 NAVION NAVION A
 
20220531
A08C03
N134WB
1950 NAVION NAVION A
 
20210729
A0C816
N15CP
1948 RYAN NAVION A
 
20210707
A17A67
N1947U
1946 NORTH AMERICAN AVIATION INC NAVION
 
20210418
A00045
N1CS
1946 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210627
A19474
N20000
1958 RYAN NAVION A
 
20210320
A19142
N20SH
1946 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210925
A1C1EA
N212L
1948 NAVION NAVION A
 
20210322
A1B980
N21ZZ
1962 NAVION NAVION G
 
20210321
A1DEA8
N22A
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210401
A21DE6
N2353T
1961 NORTH AMERICAN NAVION G
 
20210411
A21E72
N2357T
1961 NAVION NAVION G
 
20210405
A22134
N2360T
1961 NAVION NAVION G
 
20210625
A2217A
N2362T
Ryan Navion Rangemaster G
 
20210724
A2219D
N2363T
1961 NAVION NAVION G
 
20220916
A22229
N2367T
1961 NAVION NAVION G
 
20220928
A2226F
N2369T
1965 NAVION NAVION G
 
20210326
A20672
N23D
1968 NAVION NAVION H
 
20210402
A232AF
N2402T
1962 NAVION NAVION G
 
20210917
A233A4
N2409T
1962 NAVION NAVION G
 
20210522
A23687
N2413R
1962 NAVION NAVION G
 
20210402
A241AE
N2443T
1962 NAVION NAVION G
 
20210414
A24217
N2446T
1962 RYAN NAVION G
 
20220617
A2423A
N2447T
1962 NAVION NAVION G
 
20210417
A24614
N2458T
1962 NAVION NAVION G
 
20210619
A248B3
N2460T
1962 NAVION NAVION G
 
20220324
A25139
N2488T
1962 NAVION NAVION G
 
20210322
A254CD
N2497T
1964 NAVION NAVION G
 
20220817
A25A51
N2503T
1967 NAVION NAVION H
 
20210817
A25ABA
N2506T
1967 NAVION NAVION H
 
20210319
A25B23
N2509T
1968 NAVION NAVION H
 
20210321
A25E4E
N2515T
1968 NAVION NAVION H
 
20210403
A26179
N2521T
1968 NAVION NAVION H
 
20210401
A261E2
N2524T
1969 NAVION NAVION H
 
20210618
A26205
N2525T
Ryan Navion Rangemaster H
 
20210508
A26530
N2531T
Ryan Navion Rangemaster H
 
20211116
A26576
N2533T
1969 NAVION NAVION H
 
20210723
A26602
N2537T
1970 NAVION NAVION H
 
20210330
A26648
N2539T
1970 NAVION NAVION H
 
20220531
A26C7B
N2550T
1972 NAVION NAVION H
 
20210424
A26C9E
N2551T
1970 NAVION NAVION H
 
20210623
A26D2A
N2555T
1975 NAVION NAVION H
 
20210329
A27055
N2561T
1976 NAVION NAVION H
 
20210518
A286A0
N262CC
1962 NAVION NAVION G
 
20210426
A2A06B
N269
1950 RYAN NAVION A
 
20220201
A18F49
N2WD
1950 NAVION NAVION B
 
20210319
A32308
N301
Ryan Navion
 
20210405
A31D44
N30D
1950 RYAN NAVION B
 
20210406
A34F77
N312NM
1947 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210324
A3B2BB
N3374G
1948 RYAN NAVION
 
20210401
A3CCF2
N344J
1947 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210925
A42D30
N3686B
1962 NAVION NAVION G
 
20210603
A40A3E
N36D
1950 NAVION NAVION B
 
20220315
A46BDA
N384TL
Ryan Navion D
 
20210320
A4B01B
N4008K
1947 RYAN NAVION
 
20210411
A4B300
N4012K
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210410
A4BE8E
N4045K
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210423
A4CCBB
N4080K
Ryan Navion L-17A
 
20220126
A4D6A5
N4101K
NORTH AMERICAN NAVION
 
20210909
A4DA39
N4110K
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210808
A4DE7C
N4124K
1947 RYAN NAVION
 
20210808
A4E1CA
N4131K
1947 RYAN NAVION A
 
20210406
A4E256
N4135K
1948 RYAN NAVION
 
20211027
A4E630
N4146K
1948 RYAN NAVION
 
20210604
A4E676
N4148K
1948 RYAN NAVION
 
20210925
A4F43A
N4180K
1948 RYAN NAVION A
 
20220208
A4F552
N4188K
1948 RYAN NAVION
 
20210516
A5061E
N4225K
Ryan Navion
 
20210412
A506AA
N4229K
1948 RYAN NAVION A
 
20211113
A50926
N4230K
1948 RYAN NAVION
 
20210321
A50A35
N4238A
RYAN NAVION A
 
20210528
A50D00
N4241K
1948 NAVION NAVION A
 
20210411
A50D23
N4242K
1948 RYAN NAVION
 
20210409
A51120
N4254K
1948 RYAN NAVION
 
20220709
A51BDC
N4281K
1948 RYAN NAVION
 
20210905
A51FF5
N4294C
1948 RYAN NAVION A
 
20210626
A5262F
N4305K
1948 RYAN NAVION A
 
20211124
A529E6
N4315K
1948 RYAN NAVION A
 
20220831
A52D57
N4323K
1948 RYAN NAVION
 
20210317
A52E06
N4328K
1948 RYAN NAVION
 
20211002
A538C2
N4355K
1948 RYAN NAVION
 
20210705
A5392B
N4358K
1948 NORTH AMERICAN NAVION F
 
20210403
A543A1
N4383K
RYAN NAVION
 
20210322
A54D22
N4401K
Ryan Navion
 
20210317
A55188
N4416K
1948 RYAN NAVION
 
20211002
A554F9
N4424K
1948 NAVION NAVION A
 
20210328
A5553F
N4426K
Ryan Navion
 
20211105
A55585
N4428K
1948 RYAN NAVION
 
20210514
A5593C
N4438K
1948 NAVION NAVION A
 
20210620
A5595F
N4439K
1948 RYAN NAVION
 
20210409
A55C44
N4443K
1948 RYAN NAVION
 
20210327
A55CD0
N4447K
1948 RYAN NAVION A
 
20210907
A55CF3
N4448K
1948 RYAN NAVION
 
20220908
A56746
N4472K
1948 RYAN NAVION
 
20210411
A567AF
N4475K
1948 NAVION NAVION A
 
20210427
A56ADA
N4481K
1948 RYAN NAVION A
 
20210408
A56ED7
N4493K
1948 RYAN NAVION
 
20220612
A56F1D
N4495K
1948 RYAN NAVION
 
20210822
A57CBE
N4526K
1948 NAVION NAVION A
 
20220702
A58075
N4536K
1948 RYAN NAVION
 
20220903
A58495
N4549K
1948 RYAN NAVION
 
20210410
A58829
N4558K
1948 RYAN NAVION
 
20210626
A58BBD
N4567K
RYAN NAVION
 
20220725
A58F0B
N4574K
Ryan Navion
 
20210321
A59259
N4581K
1948 RYAN NAVION
 
20210416
A592C2
N4584K
1948 RYAN NAVION
 
20210908
A59CCF
N4606K
1948 RYAN NAVION
 
20210322
A5A3D4
N4623K
1948 RYAN NAVION
 
20210623
A5E50E
N4791K
1949 RYAN NAVION
 
20210411
A5E59A
N4795K
1949 RYAN NAVION
 
20220806
A5C06A
N47T
1947 NAVION NAVION A
 
20210505
A5EB41
N4802K
1949 NAVION NAVION A
 
20220204
A5EBF0
N4807K
1949 RYAN NAVION
 
20220313
A5EC13
N4808K
NAVION NAVION A
 
20210926
A5F269
N4820K
1949 RYAN NAVION A
 
20210423
A5F28C
N4821K
1949 RYAN NAVION
 
20220401
A5F689
N4833K
1949 RYAN NAVION
 
20210501
A5FA86
N4845K
1949 RYAN NAVION A
 
20210517
A5FACC
N4847K
1949 RYAN NAVION
 
20220126
A5FEC9
N4859K
1949 RYAN NAVION A
 
20220222
A60217
N4866K
1949 RYAN NAVION
 
20210715
A6025D
N4868K
1949 RYAN NAVION
 
20210417
A605CE
N4876K
Ryan Navion A
 
20220506
A60614
N4878K
1949 RYAN NAVION A
 
20210323
A608F9
N4882K
1949 RYAN NAVION A
 
20210402
A6091C
N4883K
1949 RYAN NAVION
 
20210828
A609CB
N4888K
1949 RYAN NAVION
 
20210902
A60C8D
N4891K
1949 RYAN NAVION A
 
20210506
A5E718
N48JR
1950 RYAN NAVION A
 
20210318
A61301
N4904E
North American Navion
 
20210924
A61654
N4911K
Ryan Navion A
 
20221001
A61A51
N4923K
1949 RYAN NAVION
 
20210822
A61ADD
N4927K
1949 NAVION NAVION A
 
20220426
A61E94
N4937K
1949 NAVION NAVION A
 
20210514
A625D8
N4956C
NORTH AMERICAN NAVION
 
20210609
A6292D
N4963K
1949 RYAN NAVION A
 
20220105
A629FF
N4969K
1949 RYAN NAVION
 
20210522
A62C99
N4971E
NAVION NAVION A
 
20220517
A62D12
N4974W
Ryan Navion
 
20210807
A62D2A
N4975K
Ryan Navion A
 
20210403
A62D93
N4978K
1949 RYAN NAVION A
 
20210612
A63104
N4986K
1949 RYAN NAVION A
 
20210323
A633E9
N4990K
1949 RYAN NAVION A
 
20211214
A4A8EB
N4LB
NORTH AMERICAN NAVION
 
20210810
A4A989
N4SK
1947 NAVION NAVION B
 
20210321
A63C91
N5002C
North American Navion
 
20220601
A64B74
N5042K
NAVION NAVION A
 
20211017
A638DC
N50P
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211114
A66BCB
N5124K
1950 RYAN NAVION A
 
20210523
A66A75
N512SH
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210319
A67031
N5139K
1950 NAVION NAVION A
 
20220909
A67687
N5151K
1950 NAVION NAVION B
 
20210619
A67A1B
N5160K
Ryan Navion B
 
20220513
A67B10
N5167K
1950 RYAN NAVION D
 
20210420
A67E5E
N5174K
NAVION NAVION B
 
20220506
A68215
N5184K
1950 RYAN NAVION
 
20210409
A68563
N5191K
1950 NAVION NAVION B
 
20210401
A685EF
N5195K
1950 NAVION NAVION B
 
20211204
A660C0
N51TA
1947 RYAN NAVION
 
20220402
A68BB9
N5203K
1950 RYAN NAVION B
 
20210320
A68FFC
N5217K
1950 RYAN NAVION B
 
20210709
A68E4E
N521T
RYAN NAVION B
 
20211023
A692BE
N5220K
Ryan Navion B
 
20210404
A692E1
N5221K
1950 RYAN NAVION B
 
20210319
A69ED8
N5257K
1950 RYAN NAVION B
 
20220318
A6A623
N5276K
1950 RYAN NAVION B
 
20210521
A6A646
N5277K
1950 NAVION NAVION B
 
20210415
A6ADB4
N5297K
1950 RYAN NAVION B
 
20220428
A6B758
N5316K
1950 RYAN NAVION B
 
20210321
A6C611
N5355K
1950 NAVION NAVION B
 
20220702
A6C634
N5356K
1950 RYAN NAVION
 
20220702
A6C95F
N5362K
Ryan Navion B
 
20211013
A6CD7F
N5375K
1951 RYAN NAVION B
 
20210419
A6CDC5
N5377K
1951 NORTH AMERICAN NAVION B
 
20210507
A6CE0B
N5379K
1951 RYAN NAVION B
 
20210407
A6D0CD
N5382K
1951 RYAN NAVION B
 
20210408
A6D484
N5392K
1951 NAVION NAVION B
 
20210401
A6DA4E
N5400K
1951 RYAN NAVION B
 
20210323
A6DF1D
N5418K
1951 RYAN NAVION B
 
20210503
A6E2F7
N5429K
1951 NAVION NAVION B
 
20210321
A6E5B9
N5432K
Ryan Navion B Super 260
 
20220619
A6E645
N5436K
1951 RYAN NAVION B
 
20210421
A6E668
N5437K
1951 RYAN NAVION B
 
20210320
A6E970
N5442K
1951 RYAN NAVION B
 
20210513
A71331
N555NG
1949 RYAN NAVION A
 
20210327
A7EEBD
N610
1950 NAVION NAVION A
 
20210519
A8A336
N656C
1948 NAVION NAVION A
 
20210321
A8B3B4
N66UT
1950 RYAN NAVION A
 
20210506
A96556
N704VS
1946 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210910
A97921
N70954
1947 NAVION NAVION F
 
20210723
A979F2
N71CM
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210807
AA1901
N75PM
1947 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210319
AA3FBD
N76FS
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210322
AA66CF
N77BH
1963 NAVION NAVION A
 
20210407
A94FFE
N7BJ
1948 NAVION NAVION A
 
20210319
AAF6AF
N805Z
1948 RYAN NAVION A
 
20210408
AB3AEC
N8222E
Ryan Navion L-17B
 
20211023
AB8824
N842JW
1949 NAVION L-17B
 
20210523
ABAD6F
N8510H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210807
ABAD92
N8511H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210706
ABB21B
N8527H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220915
ABB7B7
N854RM
Ryan Navion Rangemaster G-1
 
20210327
ABBD63
N8558H
1947 NAVION NAVION A
 
20211001
ABC48B
N8576H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211124
ABDCE8
N8634H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220505
ABE059
N8642H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210513
ABE0C2
N8645H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211208
ABE49C
N8656H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210322
ABE876
N8667H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210329
ABEC0A
N8676H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210328
ABEF58
N8683H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210326
ABEFE4
N8687H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210507
ABF007
N8688H
North American Navion A
 
20210520
ABF3BE
N8698H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210529
ABCDD6
N86PU
Ryan Navion
 
20210808
ABF9CE
N8708H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210408
AC03DB
N8730H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211111
AC0887
N8747H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210328
AC08CD
N8749H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220906
AC1691
N8781H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210324
AC1740
N8786H
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211009
AC1B60
N8799H
1947 RYAN NAVION
 
20210412
AC2035
N8800H
North American Navion
 
20220113
AC2852
N8825H
1947 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20220529
AC2FE3
N8846H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210327
AC3C9C
N888LW
1948 NAVION NAVION A
 
20210321
AC1D0C
N88S
Ryan Navion B
 
20210412
AC503A
N8928H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210506
AC505D
N8929H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211001
AC5F39
N8969H
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211030
AC71EF
N9003B
1950 RYAN NAVION B
 
20210322
AC886A
N9064R
1948 NAVION NAVION A
 
20220123
AC9790
N910KD
RYAN NAVION E
 
20211115
AC9CF8
N91112
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210806
AC9D1D
N91124
North American Navion
 
20210503
AC9D1E
N91125
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210410
AC9D41
N91135
1946 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210426
AC9D5F
N91140
1951 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220927
AC9D68
N91149
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210317
AC9DAD
N91168
1946 RYAN NAVION
 
20210409
AC9DCE
N91176
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220321
AC9DBF
N9117R
NORTH AMERICAN NAVION A
 
20211222
ACA0FD
N9124
1948 NAVION NAVION A
 
20210927
ACA822
N91417
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210407
ACA83F
N91421
NORTH AMERICAN NAVION
 
20220130
ACA8AC
N91455
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210418
ACA8AD
N91456
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210928
ACA8EF
N91472
1947 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210411
ACA8F4
N91477
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210522
ACA911
N91481
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220611
ACA934
N91491
NORTH AMERICAN NAVION
 
20220524
ACABB2
N91503
1946 RYAN NAVION
 
20220624
ACAC19
N91531
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211003
ACAC3B
N91540
1946 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210327
ACAC3E
N91543
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210319
ACAC83
N91562
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220131
ACAC8A
N91569
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220426
ACACA6
N91572
1946 NORTH AMERICAN NAVION A
 
20210416
ACACAB
N91577
North American Navion
 
20220121
ACACAC
N91578
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220607
ACAF8C
N91613
1946 NORTH AMERICAN NAVION
 
20211031
ACAFF5
N91643
1946 NAVION NAVION H
 
20210321
ACAFF6
N91644
1946 RYAN NAVION
 
20211028
ACB324
N91707
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20220704
ACB344
N91714
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210403
ACB366
N91723
1946 RYAN NAVION
 
20210413
ACB3F5
N91766
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210321
ACB438
N91783
1947 NORTH AMERICAN NAVION
 
20210415
AD8279
N97NA
1976 NAVION NAVION H
 
20210924
AC6C2D
N9TK
1948 RYAN NAVION
 
20210410
4A8E0C
SE-CPL
Ryan Navion A
 
20210601
 

About:

PlaneCheckEr.nl is based on the excellent API from ADSBexchange. Thanks ADSBexchange!!
https://www.ADSBexchange.com

Contact:

PlaneCheckEr.nl

E-mail:

support@planechecker.nl

Social media:

Copyright © 2021 PlaneCheckEr.nl - All Rights Reserved.