Type: 'FOX'

(Records: 342 || Start: 12:45:05 || End: 12:45:05)

 
Country
Icao
Reg.
Type
Mdl
Op
Mil
Year
Rectime
7394BF
4X-OLG
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210320
39289C
67BKJ
Denney Kitfox
 
20210403
C00C2C
C-FEPV
Denney Kitfox L1
 
20220312
C00F26
C-FFTD
Denney Kitfox Mk.I
 
20221030
C029E6
C-FPWN
Denney Kitfox Mk.IV
 
20220531
C0530A
C-GFLP
Denney Kitfox Srs.5
 
20211001
C0582B
C-GHKC
Denney Kitfox Mk.II
 
20210320
C08223
C-GXHI
Denney Kitfox Mk.III
 
20220616
C09F08
C-IIFV
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210506
3D0706
D-EAXI
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210806
3D0EF0
D-EDXG
Denney Kitfox Srs.5
 
20210404
3D1035
D-EEJT
Denney Kitfox Mk.II
 
20210714
3D1311
D-EFLX
Denney Kitfox Srs.5
 
20210409
3D1D75
D-EJKF
Denney Kitfox Mk.III
 
20210721
3D2293
D-ELIP
Denney Kitfox Mk.III
 
20210320
3D28F2
D-ENTI
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20211024
3D2DD7
D-EPPN
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210425
3D2F2F
D-EQCT
Denney Kitfox Srs.5 Vixen
 
20210401
3D3295
D-ERKF
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20210326
3D32B9
D-ERLP
Denney Kitfox Mk.III
 
20210721
3D37FA
D-ETLI
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210331
3D381E
D-ETMS
Denney Kitfox Srs.6
 
20210625
3D391A
D-ETWK
Denney Kitfox Mk.III
 
20210430
3D3ED2
D-EWAS
Denney Kitfox Mk.III
 
20220111
3FEA82
D-MIIN
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210531
402EE2
G-BRCT
Denney Kitfox Mk.II
 
20210502
403388
G-BTDN
Denney Kitfox Mk.II
 
20210804
4034B9
G-BTTY
Denney Kitfox Mk.II
 
20210404
403611
G-BUKF
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210416
4037B1
G-BUZA
Denney Kitfox Mk.III
 
20220122
403523
G-BVAH
Denney Kitfox Mk.III
 
20210407
403833
G-BVEY
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20210627
403855
G-BVGO
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210530
403F30
G-BXWH
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210331
404F7F
G-CDXY
Denney Kitfox Srs.7
 
20210330
4074BA
G-CKTK
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20210530
4079CA
G-CLML
Skystar Kitfox Srs.7
 
20210612
4031AF
G-CRES
Denney Kitfox Mk.II
 
20210827
40433A
G-FOXF
Denney Kitfox Mk.IV
 
20220813
403BDA
G-IDAY
Skyfox Aviation Skyfox CA-25N
 
20210402
402CB5
G-KFOX
Denney Kitfox Mk.II
 
20220708
4039B7
G-KTTY
Denney Kitfox Mk.III
 
20210401
403424
G-LEED
Denney Kitfox Mk.II
 
20210417
404864
G-LESZ
Denney Kitfox Srs.5
 
20210423
403374
G-PPPP
Denney Kitfox Mk.III
 
20220402
404E89
G-RFOX
Denney Kitfox Mk.III
 
20220827
40341E
G-RWSS
Denney Kitfox Mk.II
 
20210613
404B60
G-TWTW
Denney Kitfox Mk.II
 
20220105
4B3FE9
HB-YFH
Denney Kitfox Mk.III
 
20211019
4B3FF6
HB-YFU
Denney Kitfox Mk.III
 
20210324
4B4008
HB-YGM
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20220411
4B400F
HB-YGT
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20210324
4B4012
HB-YGW
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210328
4B4013
HB-YGX
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210613
4B4041
HB-YIR
Denney Kitfox Srs.5 Vixen
 
20211017
4B4046
HB-YIW
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210423
4B4059
HB-YJP
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210328
4B405D
HB-YJT
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210410
4B409C
HB-YME
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210729
4B40E7
HB-YPB
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210330
4B40F4
HB-YPO
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210420
4B415A
HB-YTM
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210324
403466
I-9503
Denney Kitfox Mk.II
 
20210829
A0078D
N1003Z
1997 GOOD G C/GOOD M J KITFOX SERIES 5
 
20220407
A00CF2
N102JH
1992 HICKEY JOHN C KITFOX IV
 
20211019
A01074
N103GE
2003 ELDRIDGE GEORGE SKYSTAR KITFOX SER 7
 
20220629
A0107B
N103GM
1996 MITCHELL GARY M KITFOX IV
 
20210417
A013E2
N104DG
1995 BRUNNER DONALD G KITFOX
 
20220901
A015B6
N104Y
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210524
A01EF9
N107CT
2010 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210321
A0239A
N108NB
1994 BROOKS NEIL T KITFOX SPEEDSTER
 
20210605
A0263E
N109BB
1994 BYRD BOBBY DEAN KITFOX IV
 
20210603
A0270A
N109KF
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210402
A03621
N1121E
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210327
A04721
N117KM
2008 ADVANCED AVIATION INC KITFOX SUPER SPORT
 
20210512
A047B4
N117RJ
2004 GRENIER ROBERT T KITFOX SERIES 7
 
20210802
A02C06
N11YF
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210430
A0578E
N121BM
2000 MURPHY ROBERT S KITFOX 5 TAILDRAGGER
 
20211102
A0589D
N121NH
Denney Kitfox Mk.IV
 
20220110
A058EA
N121RK
1985 KOLBO ROGER L KITFOX
 
20211015
A065FE
N1248
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210409
A063A1
N124M
GARY J NOVOTNY KITFOX SUPER SPORT
 
20210615
A0523B
N12KA
2010 MCBEAN JOHN KITFOX SUPER SPORT
 
20210323
A08070
N131RS
Denney Kitfox Mk.IV
 
20220125
A08386
N132KF
2014 MARK BYBEE KITFOX CLASSIC IV
 
20220617
A08A64
N134DM
1998 MCCUMBER DONALD VIXEN
 
20211101
A0A2BB
N140AL
1992 LOCKLAIR JOHNNY A KITFOX III
 
20220211
A0AB69
N142PF
2015 BOBCIK JOHN J KITFOX S7 SUPERSPORT
 
20210321
A0B1D3
N144CW
1993 WALKER CHARLES R KITFOX IV
 
20220305
A0C44A
N149BT
1992 TRAVIS BEN KITFOX IV
 
20220709
A0A187
N14ND
HINSCHBERGER ANDREW F KITFOX SERIES V
 
20220130
A0A262
N14WY
LARRY BAUGHMAN KITFOX MODEL 5
 
20220626
A0CF63
N151RF
2000 OLIVER ROBERT K OLIVER SERIES 6
 
20210911
100001
N151RW
Denney Kitfox
 
20210318
A0D32A
N152RX
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210501
A0D626
N153JK
2002 KAUFMANN JON F KITFOX MODEL 4
 
20210509
A0D9EC
N154K
1995 KRAPF JAMES P KITFOX FOUR
 
20210824
A0E7B1
N1578S
2002 CARLSON STEVEN S KITFOX SERIES 5
 
20220114
A0E522
N157KS
Denney Kitfox S7 Speedster
 
20210412
A10162
N164JR
2000 PIETERSE JOHAN KITFOX 2
 
20220826
A10924
N166N
1993 STONER JOHN TIMOTHY KITFOX III
 
20210616
A114DF
N169U
1997 RUSSELL AL KIT FOX 4
 
20220301
A0F046
N16KR
1994 RUDDER DWIGHT K KITFOX IV 1200 SPDST
 
20220501
A11BB2
N1701K
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210618
A141C2
N180MC
2001 CLEVENGER MARK CLASSIC IV
 
20221127
A1454A
N181KF
Denney Kitfox Light Sport
 
20211114
A161F7
N1889
2008 JEPPSEN CLAUDE GERALD KITFOX 4-1200
 
20210329
A15F6E
N188LR
Denney Kitfox S7 Speedster
 
20210428
A13EDB
N18FL
MONCRIEF KEITH D SERIES 5 KITFOX
 
20210413
A173A1
N193DF
2003 KULICK DOUGLAS F KITFOX 1200-4
 
20210412
A177EE
N194KF
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20220907
A178AD
N194SX
Denney Kitfox Super Sport
 
20210328
A17AFB
N195CL
2001 MCCORMICK DAVID C KITFOX CLASSIC IV
 
20210722
A17BA5
N195KF
1996 KERR JOHN A KITFOX CLASSIC IV
 
20210501
A18255
N197BR
1997 OSTENDORF ROBERT LEE KITFOX SERIES 5
 
20210326
A189D7
N199CL
2003 LINA BRUCE J KITFOX SERIES 5
 
20210321
A166B5
N19KB
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20210413
A16783
N19TH
HOOD TIMOTHY L KITFOX SERIES 5
 
20220610
A1A4A0
N205AK
2006 BROWN HENRY JR KITFOX IV
 
20210623
A1AADE
N2061X
2003 ORCUTT RALPH KITFOX SERIES 7
 
20210418
A1AEE4
N20736
2001 WILLYARD WILLIAM KITFOX CLASSIC IV
 
20220531
A1B1C8
N208X
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210423
A1B3D6
N209E
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210811
A19091
N20KF
2009 MOREL PAUL F KITFOX IV SPEEDSTER
 
20210412
A1909B
N20KR
1995 REEDY KERMIT B KITFOX 4-1200
 
20220212
A1C58E
N213KF
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210826
A1C6CD
N213Y
1998 KELLY DOUGLAS E KITFOX IV 1200
 
20210523
A1CD0F
N215L
1998 PHIL LAKER VIXEN
 
20221026
A1CD5C
N215PB
JAMES Z BOULDEN KITFOX IV 1050
 
20220327
A1FBD1
N227JG
GAINO JAMES B KITFOX III
 
20220315
A1DF8F
N22KF
Denney Kitfox Srs.7
 
20221001
A22F9C
N24WB
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210423
A257B5
N250CE
1998 ELLIOTT ERNEST C KITFOX SPEEDSTER
 
20221114
A25EEB
N252
2005 CARTER JAY M KITFOX S-6
 
20210402
A2783D
N2585
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210321
A2944C
N26525
1997 BOTTOMS UP BOAT LIFTS INC KITFOX III
 
20221027
A29D98
N268KB
2015 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210320
A27D04
N26DW
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210404
A27DA2
N26LD
2010 DEAL LAWRENCE KITFOX-SUPER SPORT
 
20210516
A2C4B1
N278F
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210323
A2A4F0
N27JE
Denney Kitfox Super Sport
 
20210607
A2A5A0
N27RF
1995 FERGUS ROBERT H KITFOX 4-1200
 
20220211
A2CCCB
N28MX
2010 MCCARTY DONALD L KITFOX SUPER SPORT
 
20220904
A2CCCD
N28MZ
PETER T OAKLEY SERIES 6
 
20210904
A3298A
N3023J
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210428
A33C90
N3076U
2005 HASTEDT MARGARET JEAN KITFOX CLASSIC IV
 
20220131
A3560D
N314DW
2012 BILLINGSLEY DANIEL J KITFOX LITE SQUARED
 
20210412
A35D67
N316DA
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20220821
A36134
N317DY
2000 YEAMANS DAVID LEE KITFOX 4-1200
 
20220507
A3655A
N318JJ
1997 JOHNSON JOHN T KITFOX V
 
20210324
A3666E
N318VK
1992 PARISIEN VICTOR KITFOX IV
 
20210319
A36CA9
N32HC
Denney Kitfox Mk.I
 
20211022
A39A65
N331JY
Denney Kitfox S7 Sti
 
20210502
A39525
N33TF
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210405
A3C28D
N341RS
JIMMY KOCH KITFOX S7
 
20210323
A3CE05
N344V
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210513
A3D3B1
N346B
1996 BARNETT C/WILSON J N KITFOX SPEEDSTER
 
20210720
A3D9B8
N3470S
2009 PRIDGEN BLAINE D KITFOX III
 
20211012
A3FEDE
N357AR
2006 HOLLAND ALLEN KITFOX LIGHT SQUARED
 
20221203
A4005A
N357RW
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210514
A42F52
N369SG
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20211016
A40ADD
N36KJ
Denney Kitfox
 
20210412
A44745
N375KF
2011 MASON HAL J KITFOX MODEL 1
 
20210430
A43326
N37TL
Denney Kitfox Mk.IV
 
20211203
A45A20
N38NC
WAY NORMAN R KITFOX SUPER SPORT
 
20221129
A4A0D8
N398DM
1998 KRAPP D/ANDRUS M KITFOX 4 1200
 
20210522
A4A438
N399A
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20211008
A4A535
N399LC
2015 LEROY CONNER KITFOX S-7 SUPER SPT
 
20210907
A4A5DD
N399SW
2015 STEVEN L WOODARD KITFOX SUPER SPORT
 
20210605
A48130
N39HS
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210504
A481FC
N39RW
2008 WEISS RICHARD A WEISS-SKSTR/KITFOX 5
 
20211114
A4AD88
N400KF
2007 SCHOOLEY KENNETH L KITFOX V VIXEN
 
20220306
A4BB48
N4038T
BRYAN MARK W SER 7 SKYSTAR KITFOX
 
20220109
A4B941
N403RD
2004 DANIELS RANDALL W KITFOX SERIES 57
 
20211006
A4CD10
N40820
1995 DONAHUE MARK T KITFOX IV
 
20210510
A4AB9F
N40PT
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210415
A4ABE7
N40SQ
Denney Kitfox Srs.7
 
20210319
A4E700
N415DB
1994 DISHER JOHN L KITFOX IV 1200
 
20210417
A4E798
N415KD
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210508
A4EF08
N417KF
Denney Kitfox S7 Sti
 
20211017
A4F5B4
N419BM
2008 PROKES WILLIAM J KITFOX CLASSIC 4
 
20210410
A4FD43
N420SV
Denney Kitfox
 
20220726
A50403
N422KW
Denney Kitfox Light Sport
 
20210530
A51472
N4261P
Denney Kitfox
 
20210922
A51687
N427KF
Denney Kitfox Light Sport
 
20210401
A51CBB
N4287Y
1994 TIPTON KITFOX KITFOX IV
 
20210723
A4F997
N42DF
2015 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210326
A52A1A
N43162
1998 TOUT JEFFREY A KITFOX 5
 
20220304
A5400D
N4374K
Denney Kitfox Mk.IV
 
20220923
A542D0
N438WF
2011 FULLER W DOUG KFIV
 
20210418
A521AC
N43KF
2014 MEYER ROBERT KITFOX S-7 SUPER SPO
 
20210327
A52249
N43RN
1992 NORAGON RUSSELL L KITFOX SPEEDSTER
 
20220905
A54E07
N44074
2006 SARKINEN SCOTT WAYNE KITFOX III
 
20220115
A54C25
N440RS
SCHOENNAUER RENE M KITFOX IV
 
20220221
A55D0C
N4449
HENRY STEVEN L KITFOX III
 
20210821
A55AC9
N444PL
2000 LIEDL PAUL A KITFOX SER 5 OUTBACK
 
20210321
A54883
N44CN
2003 GOW PETER W KITFOX IV
 
20210506
A578C9
N4514T
2004 FERKIN MARK KITFOX IV
 
20210424
A570A7
N45KC
Denney Kitfox 4
 
20210409
A5A804
N46361
2002 BAGNALL HAROLD E KITFOX LITE 2
 
20220227
A5ABAD
N4646M
2015 LEIGH A MOYER KITFOX SUPER SPORT
 
20210405
A5D049
N474DH
DAVID L HOLTORF KITFOX SUPER SPORT
 
20221123
A5BF68
N47GS
1994 SCHULTZ GEORGE E KITFOX III
 
20210707
A613EF
N491BG
2005 GOTSCHALL BRUCE KITFOX SERIES V
 
20210812
A6263E
N4959
2007 BEFORD LEONARD F KITFOX III
 
20221001
A66D64
N513JH
Denney Kitfox Light Sport
 
20210321
A6789C
N516KB
2009 DREWYOR KENNETH KITFOX SERIES 7
 
20210515
A683C5
N519KF
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210812
A6AAB9
N529DS
2010 SAINT DONALD W KITFOX SUPER SPORT
 
20210602
A6879F
N52LR
2015 LANCE A ROBERTS KITFOX S7 SUPER SPOR
 
20210320
A6AFC3
N53TF
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210324
A6E107
N542TD
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210710
A7196D
N557AA
1993 MARZ BARRY KITFOX IV
 
20211216
A72C38
N561SG
2012 SCOTT GREENSTREET KITFOX S7 SUPERSPORT
 
20210511
A73890
N5643J
2013 ALLEN MOREHEAD KIT FOX SERIES 6
 
20210317
A74763
N5683
Denney Kitfox Srs.5 Vixen
 
20210420
A72578
N56KF
THATCHER G RICHARD KITFOX IV 1200
 
20220807
A75600
N572BR
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210517
A74E4D
N57YY
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20211018
A77CA6
N5815
1998 STANLEY ERNIE S KITFOX IV
 
20210407
A7B2C5
N5953K
Denney Kitfox Srs.5 Vixen
 
20210323
A7BB44
N598BM
1994 DURBIN JOHN R KITFOX IV
 
20210823
A79CC7
N59TR
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20210424
A7CFA9
N602LB
2011 DAY MARDELL H S-7 KITFOX
 
20220707
A7D2D4
N603EM
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210319
A7DAF6
N605MS
Denney Kitfox Light Sport
 
20210407
A7E5BF
N608J
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20220213
A7F345
N611JH
1991 HANKINSON JOHN KITFOX 2
 
20210514
A7FE62
N614J
1994 LEDVINA JAY K LEDVINA-KITFOX XL
 
20220104
A80AE5
N617Y
2003 HARRIS TIM J KITFOX SERIES 6
 
20210501
A7EC67
N61AB
1992 BLIND A ALAN KITFOX III SPEEDSTER
 
20221023
A7EC68
N61AC
Denney Kitfox Mk.IV
 
20220325
A81EF0
N622P
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210325
A82B58
N6251N
1996 GATES RAYMOND J JR IV KITFOX
 
20221101
A82FE5
N6267S
Denney Kitfox Mk.IV
 
20220404
A82E89
N626WP
2014 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210830
A83195
N627PT
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210320
A83597
N628ST
2011 ADAMCZAK STEPHEN L KITFOX SUPER SPORT
 
20221011
A837DA
N629BW
WILLIAM C WOODELL KITFOX SUPER SPORT
 
20210330
A83EDF
N630MR
1992 SCHILF R F/ALLEN-SCHILF M K KITFOX IV 1200
 
20210531
A83F0B
N630PK
PHILLIP S NELSON SKY STAR - OUTBACK
 
20210403
A83B8A
N63BP
2013 WILLIAM PROKES KITFOX S7 SUPERSPORT
 
20210318
A863C9
N64KF
2006 LINDSEY LARRY C KITFOX CLASSIC 4
 
20220114
A88CA3
N65ZC
Denney Kitfox Light Sport
 
20210405
A8E4A8
N672RL
2013 J RICHARD LAMB SKYSTAR KITFOX IV-12
 
20220212
A8E7E9
N673LT
Denney Kitfox Super Sport
 
20210722
A8DA46
N67KF
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210326
A90107
N68BR
2013 RICHARD BOSLAUGH KITFOX S7 SUPER SPOR
 
20210415
A901C5
N68KF
2012 DELCONTE EMIDIO J KITFOX SERIES V
 
20210410
A93948
N69377
2009 MYERS DONALD E KITFOX 4
 
20210406
A928C7
N69EF
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210320
A959F0
N701TB
2003 BLACK TERRY KITFOX SERIES 7
 
20210915
A95CE3
N702KF
2002 SALERNO KENNETH G JR KITFOX SERIES 7
 
20211130
A96095
N703KA
2009 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210318
A980B0
N711KL
Denney Kitfox Mk.IV
 
20221008
A9880F
N713JW
2009 WATSON JOHN S SKYSTAR KITFOX SER 7
 
20220615
A98BCB
N714KA
2011 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210412
A993F7
N716SR
Denney Kitfox Srs.5
 
20220506
A99EDA
N719Q
Denney Kitfox Light Sport
 
20210507
A9A9BD
N72109
1997 JULIAN FRANK DEAN KITFOX IV-1200
 
20220416
A9B34A
N724KA
2012 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210616
A9B656
N725CE
MORELLO ROGER KITFOX SPORT
 
20210922
A9B701
N725KA
Denney Kitfox S7 Sti
 
20210410
A9BAB8
N726KA
2010 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210410
A9CD07
N730WH
2008 HANSEN DARYL J KITFOX 6
 
20210626
A9D77F
N733PK
2007 ROBINSON P/ROBINSON K SKYSTAR-SERIES 7
 
20210415
A9DE58
N735HL
1993 SHORT INTEREST INC KITFOX SPEEDSTER
 
20220417
A9F411
N740RR
Foxair Kitfox Light Sport
 
20210322
AA007E
N7433P
2012 HOMER PURTLE SERIES V
 
20210501
A9FE89
N743JT
1998 ANDERSON THOMAS C KITFOX SERIES 5
 
20221120
AA0593
N745ET
Denney Kitfox 4
 
20210826
A9F113
N74KA
PHIL LAKER KITFOX 7 SUPER SPORT
 
20210411
AA5474
N765DP
PRALLE DARRELL G KITFOX SUPER SPORT
 
20220801
AA40E2
N76TK
2002 MEYER BURTON KITFOX MODEL 4-1200
 
20220528
AA67B8
N77LR
Denney Kitfox Srs.5
 
20220517
AA9AE3
N7824L
NEPHEW ALAN H KITFOX SERIES 7
 
20220724
AAAF25
N788KF
2010 SHEAFFER LEROY B KITFOX MODEL IV
 
20210403
AAB235
N789CP
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210329
AA8F0F
N78KA
2008 FOXAIR LLC KITFOX SUPER SPORT
 
20220111
AACC43
N795TB
2013 TURNBULL THOMAS G KITFOX 7A
 
20210523
AADAED
N799RB
Denney Kitfox Mk.III
 
20220905
A950EF
N7M
1989 MORGAN JEFFREY G MD DENNEY KITFOX
 
20211120
AAEE58
N803PS
1994 SWENSEN PHILIP KITFOX IV-1200
 
20220520
AADF9F
N80BB
1990 BELL R/MASON P KITFOX
 
20220316
AB3566
N821JM
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210925
AB44BC
N825PJ
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210403
AB4B64
N827FL
1998 ZAPF RODNEY L ZAPF-KITFOX III
 
20210430
AB68D4
N834SP
1997 PORTER STEPHEN L KITFOX SERIES 5
 
20210501
AB766D
N838DR
1997 RECHKEMMER DENNIS LEE KITFOX IV
 
20211213
AB8768
N842BH
2011 JONES E/HARDENBURGH W KITFOX 5
 
20210405
AB7E0E
N84FS
2005 FLIGHT DESIGN GMBH CTSW
 
20210623
ABAB30
N851BH
2005 HOISINGTON BRUCE KITFOX SERIES 7
 
20210516
ABD3A9
N861MH
1985 HILL M A / MOYLE L W KITFOX III
 
20220421
AC0CAA
N876AK
2015 FOXAIR LLC KITFOX S7 SUPERSPORT
 
20210405
AC1130
N877JS
2004 SIEBERTS JOHN SERIES 7
 
20210409
ABF525
N87MW
2000 WEBB MARK WILLIAM KITFOX SERIES 5
 
20210911
AC5621
N894VX
1994 MAINE BERTON J KITFOX-VIXEN
 
20221029
100002
N89GV
Denney Kitfox Mk.I
 
20210511
AADF0D
N8VG
1996 GAGNON JOSEPH V KITFOX IV SPEEDSTER
 
20220830
AC6D93
N90HS
2013 SEIDEL HOWARD CLASSIC 4
 
20210503
AC9BAA
N911PC
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20211004
AC9E9C
N912FF
1992 MCKINNEY WES KITFOX IV
 
20210418
AC9F06
N912KM
STEIN KENNETH R KITFOX MODEL 4
 
20220330
AC9F24
N912LS
1994 SCHOOLEY LESLIE DUANE KITFOX IV 1200 SPDSR
 
20210422
ACA01B
N912WP
1994 POST WALTER M KITFOX IV 1200
 
20220309
ACA66C
N914KD
2011 DAELEMANS GEORGE LUCIEN III KITFOX SERIES 7
 
20210405
ACA718
N914SA
2012 FOXAIR LLC KITFOX LIGHT SPORT
 
20210626
ACCB55
N923WT
2010 GALL CHRIS A KITFOX SUPER SPORT
 
20210408
ACD835
N927AK
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210430
ACDCC9
N928KF
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210430
ACDCF5
N928M
SMITH MICHAEL N KITFOX SER 5
 
20220827
ACE5C8
N930BF
2014 BRYAN FISHER / BREN FISHER KITFOX V
 
20211029
AD28A7
N947RG
2003 CULVER GLENN KITFOX III
 
20221105
AD0B9C
N94JE
1992 MCCHESNEY J D/MCCHESNEY E M KITFOX IV
 
20210320
AD0B9D
N94JF
1994 FETERL J/CHARLESTON LIONS CLUB KITFOX IV
 
20220728
AD481D
N955KB
2000 BROWN KENT S SKYSTAR SERIES 5
 
20220730
AD4C0F
N956ML
2000 LOGAN MICHAEL S LOGAN KITFOX SER 5
 
20210406
AD33CB
N95RF
1995 FINLEY ROBERT JOEL KITFOX IV 1200
 
20220911
AD63BD
N962BR
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210327
AD75AC
N9666T
1997 BAZZILL CLINTON H KITFOX IV-1200
 
20210406
AD72ED
N966F
1994 HOADLEY ARTHUR W KITFOX IV
 
20220710
AD77A1
N967RC
Denney Kitfox S7 Super Sport
 
20210317
AD817E
N97C
1998 HUGHES BYRON D KITFOX CLASSIC IV
 
20210804
ADE93F
N996DG
1992 GARDNER DAVID W KITFOX
 
20211130
ADEE98
N997W
Denney Kitfox Srs.7 Super Sport
 
20210729
ADD21E
N99UT
1999 CHRISTENSON BERT KITFOX IV
 
20220421
4401A2
OE-AMJ
Denney Kitfox Srs.5 Outback
 
20210325
44002B
OE-CRN
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210330
485945
PH-4R2
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210325
485EAF
PH-4T9
Denney Kitfox Mk.IV-1200
 
20210513
484C56
PH-BCF
Denney Kitfox Mk.IV Classic
 
20210330
484CEB
PH-DJM
Denney Kitfox Mk.IV
 
20220106
484947
PH-EMG
Denney Kitfox Srs.5 Vixen
 
20210922
485060
PH-FOX
Denney Kitfox Mk.IV Speedster
 
20210703
4861E3
PH-KTF
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210322
48486D
PH-RAY
Denney Kitfox Mk.IV
 
20210528
7C0C4E
VH-CPS
Skyfox Aviation Skyfox CA-25N
 
20220726
7C3E28
VH-MKA
Denney Kitfox Srs.5
 
20220108
7C484D
VH-OKF
Skyfox Aviation Skyfox CA-25N
 
20220526
7C5812
VH-ROK
Skyfox Aviation Skyfox CA-25N
 
20220110
C80F6A
ZK-FYM
Denney Kitfox
 
20220104
C80FD1
ZK-JWN
Denney Kitfox Mk.III
 
20220813
 

About:

PlaneCheckEr.nl is based on the excellent API from ADSBexchange. Thanks ADSBexchange!!
https://www.ADSBexchange.com

Contact:

PlaneCheckEr.nl

E-mail:

support@planechecker.nl

Social media:

Copyright © 2021 PlaneCheckEr.nl - All Rights Reserved.